Visie op zorg en ondersteuning

Vacature (Senior) Adviseur Zorgorganisaties

Zorgorganisatie

19 oktober 2016 - Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste (senior) organisatieadviseur die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de langdurige zorg. » lees meer

De kracht van een goede Strategische Personeelsplanning zit in de kop en de staart

Innovatie, ontwikkeling

12 oktober 2016 - In de praktijk zien we dat het ontwerp en de invoering van een SPP vaak een (te) smalle benadering hebben. » lees meer

Levensloopbestendige Wijk Oost-Gelre in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016

Langer thuis wonen

12 oktober 2016 - Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 met uitgebreide publicatie over Levensloopbestendige Wijk. » lees meer

App helpt om zorgzwaarte te bepalen

Wmo-brede zorg (welzijn)

11 oktober 2016 - Op gemeente.nu stond deze week een artikel over onze de Bepaling Verblijfpakket jeugd module (BVPJ module). Korte, lange, lichte, medium of zware verblijfszorg. » lees meer

Extra middelen Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020 Europees Subsidie Fonds beschikbaar

Innovatie, ontwikkeling

11 oktober 2016 - Uit de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020 van het Europees Subsidie Fonds (ESF) komt vanaf 14 november dertien miljoen euro extra vrij. » lees meer