Visie op zorg en ondersteuning

Praktische workshop: Vaardig in Trialoog

Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

22 juni 2016 - Vaardig in trialoog, een verdraaid goed gesprek tussen cliënt, familie en zorgprofessional. Een praktische training voor professionals waarin zij leren eigenaarschap en regie daadwerkelijk bij de cliënt en de familie te leggen. » lees meer

Verbeteren werkprocessen Veilig Thuis Zeeland

Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

20 juni 2016 - Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder- mishandeling. Veilig thuis Zeeland wil haar werkprocessen onder de loep nemen, verbeteringen aanbrengen en normtijden ontwikkelen. » lees meer

Maatschappelijk betrokken: ondersteuning van Special Arts

Transformatie

14 juni 2016 - Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Dat is al sinds 1979 de missie van bureau HHM. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons graag in voor organisaties zoals Special Arts. » lees meer

Samenwerking cruciaal voor casemanagement dementie

Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening

10 juni 2016 - Zonder samenwerking ontstaat geen duurzame oplossing om casemanagement dementie beschikbaar en betaalbaar te houden. Dat blijkt uit het onderzoek dat bureau HHM deed naar casemanagement dementie. » lees meer

Tool om zorgzwaarte en verblijfpakket voor de jeugd vast te stellen

Jeugdzorg

31 mei 2016 - Bureau HHM ontwikkelde de Bepaling Verblijfpakket jeugd module. Een tool die jeugdconsulenten ondersteunt bij het vaststellen van een zorgzwaartepakket. » lees meer