Visie op zorg en ondersteuning

De Twentse zorgcentra bedankt HHM voor inzet tijdens NLdoet

Vrije ruimte

22 maart 2017 - De NLdoet-dagen zijn weer achter de rug. Jullie hebben enorm veel werk verzet; tuinen zijn weer voorjaars-klaar, ruimtes geschilderd en kamers schoongemaakt. Voor ons waren het geslaagde dagen. » lees meer

Parelpublicatie In voor Zorg! verandertraject De Haardstee

Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

21 maart 2017 - Vanuit In voor Zorg! begeleidde Ingrid Oomen bijna twee jaar een intensief verandertraject bij De Haardstee. Meer over dit traject en over de resultaten is nu te lezen in de Parelpublicatie In voor Zorg! » lees meer

Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening

9 maart 2017 - Over een periode van twee jaar (2017 en 2018) onderzoeken we de doeltreffendheid van het keuzeproces van cliënten (klantreis) die binnen de Wlz gebruik gaan maken van V&V of GZ. » lees meer

Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen

AWBZ of Wlz-brede zorg

8 maart 2017 - Een visie op het zorglandschap van Groningen over twintig jaar met kaders voor de ver-sterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat is het doel van onze opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Economische zaken. » lees meer

Steeds meer vraag naar kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken

Wmo-brede zorg (welzijn)

2 maart 2017 - Wij krijgen steeds vaker de vraag om aanvullend onderzoek te doen naar de kwalitatieve ervaringen van cliënten binnen de Wmo en Jeugdwet. Met als resultaat concrete aanbevelingen waar u als gemeenten mee verder kunt. » lees meer