Visie op zorg en ondersteuning

Onderzoek normtijden Hulp bij het Huishouden Utrecht

Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening

21 juli 2016 - Bureau HHM doet samen met KPMG Plexus onderzoek naar de Hulp bij het Huishouden in Utrecht. Het onderzoek moet leiden tot onderbouwde normtijden voor de Hulp bij het Huishouden. » lees meer

Kamerbrief over maximale effecten Wlz

AWBZ of Wlz-brede zorg

18 juli 2016 - In oktober 2015 heeft bureau HHM experts gevraagd een inschatting te maken van de mate waarin mensen met een verblijfsbehoefte een beroep kunnen doen op de Wlz vanwege een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in nabijheid. » lees meer

De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein: ‘de bedoeling centraal’

Wmo-brede zorg (welzijn)

8 juli 2016 - Met steun van het Ministerie van BZK liet het NDSD de afgelopen maanden een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van populatiebekosting. » lees meer

Ontwikkelpilot: Tool voor bepalen zorgzwaarte en verblijfpakket Jeugd

Jeugdzorg

8 juli 2016 - Samen met de gemeente Rijssen-Holten zijn wij op zoek naar andere gemeenten die met ons na willen denken over de (door)ontwikkeling van de BVPJ module. » lees meer

Hoe kan de Wlz goed functioneren? "Stel de juiste vragen"

AWBZ of Wlz-brede zorg

6 juli 2016 - “Het begrip persoonsvolgende bekostiging, zoals geïntroduceerd in de Wet langdurige zorg (Wlz), moet een goede lading krijgen. We moeten er nog achter komen hoe je het zorgbudget ècht persoonsvolgend kunt maken” » lees meer