Zorg en ondersteuning met visie

Levenskracht het beste idee voor hulp en zorg voor gemeente Loon op Zand?

23 mei 2017

Stem op Levenskracht

De beste ideeën komen uit de samenleving. Daarom is de gemeente Loon op Zand op zoek naar vernieuwende ideeën uit de gemeenschap. Levenskracht is genomineerd voor de publieksprijs ‘het beste idee voor hulp en zorg’ in de gemeente Loon op Zand. De tien ideeën met de meeste stemmen winnen de wedstrijd en krijgen subsidie om samen met de gemeente Loon op Zand het idee in de praktijk te brengen.

In totaal kwamen er 154 inzendingen binnen. Hiervan zijn er 38 geselecteerd voor de publieksronde. De tien ideeën met de meeste stemmen winnen de wedstrijd. Alle inzendingen werden beoordeeld volgens acht criteria: innovatief, leren van ervaringen, laagdrempelig, samenwerking, uitvoering, doeltreffend, visie en zelfvoorzienend.

De methode Levenskracht geeft op individueel- en op wijkniveau zicht op de behoefte aan ondersteuning van inwoners. De methodiek maakt gebruik van fysieke materialen en een app (webapplicatie) die op tablets en laptops werkt. De methodiek stimuleert 'gekantelde' gesprekken waarbij de inwoner in regie is. De methode stimuleert zelfstandigheid, geeft inzicht en versterkt de zelf- en samenredzaamheid van inwoners.

Erik-Jan Vlietman is nauw betrokken bij Levenskracht en besloot de methodiek aan te melden voor de ‘het beste idee voor hulp en zorg’: “Op dit moment wordt Levenskracht regulier en in diverse pilots gebruikt: door zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten aan de voorkant van het sociale domein.”

We willen de stap maken van een eerste versie naar een 2.0 versie. De 2.0 versie wordt verbeterd met de inzichten, wensen en ontwikkelingen uit de verschillende pilots, maar daarvoor is extra financiering nodig.

Levenskracht kan op verschillende manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij een ondersteuningsaanvraag door de inwoner aan de gemeente of door vrijwilligers/consulenten die (preventief) een behoefteonderzoek uitvoeren. Op welke manier het ook wordt ingezet, aan het eind van het gesprek heeft de inwoner het gevoel dat er goed naar zijn verhaal is geluisterd. Zijn zorgen, de oorzaken en de gevolgen ervan zijn niet alleen helder voor hem, maar ook voor bijvoorbeeld een metgezel, vrijwilliger of consulent. Indien nodig kunnen acties meteen in gang worden gezet om de gewenste doelen te realiseren.

Steun dit idee en Stem op Levenskracht!


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht