Visie op zorg en ondersteuning

Facts and Figures Zorg Thuis
15 mei 2018

Bij ActiZ leeft de vraag hoe de zorg voor kwetsbare mensen thuis op de juiste wijze moet worden georganiseerd en bekostigd. Om deze discussie goed te voeren en naar oplossingsrichtingen te kijken brengen wij de ‘facts en figures’ in kaart.

Toe aan de volgende stap in je carrière?
6 april 2018

Bureau HHM zoekt een senior adviseur. • Breed netwerk in de zorg; • Breed inzicht in de vraagstukken die bij zorgorganisaties spelen; • Gesprekspartner op bestuurlijk niveau.

Pact voor de transformatie
20 maart 2018

Vanuit de gevoelde noodzaak dat het met de transformatie in het sociaal domein niet hard genoeg gaat, hebben de bureaus HHM en BMC advies de handen ineen geslagen. Samen met bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties hebben we nagedacht over de belangrijkste opgaven voor die transformatie en over de bestuurlijke urgentie om die in de komende bestuursperiode daadwerkelijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van wat er de komende jaren nodig is: een PACT voor de TRANSFORMATIE!