Wat ons beweegt

Onderzoek passende bekostiging logeren voor kinderen met ZEVMB
18 januari 2021

Passende logeerfaciliteiten voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen zijn schaars. Bureau HHM doet in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar de randvoorwaarden om passend en voldoende logeeraanbod te creëren.

Onderzoek regionale crisisdienst jeugd
5 januari 2021

Een onderzoek naar de toekomstige positionering van de crisisfunctie jeugd, in relatie tot de diensten van Veilig Thuis en wijkteams van de gemeenten.