Wat ons beweegt

Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang
17 november 2020

Bureau HHM bracht met dit onderzoek – in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS - in beeld hoe het in de 43 regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren.

PACT-benadering toegelicht in beeld en geluid
3 november 2020

De beoogde transformatie in het sociaal domein blijft achter. Dat signaleerden BMC, zelfstandig adviseur Frans Vos en bureau HHM. Aanleiding om samen een aanpak te formuleren om die de transformatie alsnog van de grond te krijgen.