Visie op zorg en ondersteuning

In beeld: Visie op zelfregeling medewerkers Diafaan
23 juli 2015

Bureau HHM ondersteunt VVT instelling Diafaan vanuit het programma InvoorZorg! op weg naar zelfregelende teams. Zelfregeling is een bewuste keuze van Diafaan voor vakmanschap, verbinding en vertrouwen.