Wat ons beweegt

Dagbesteding en werk verbinden
10 juli 2015

De gemeente Deventer startte in 2015 enthousiast met vijf pilots om samenwerking op het terrein van dagbesteding (Wmo) en werk (Participatiewet) te stimuleren en te realiseren.

Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of Zvw?
6 juli 2015

Steeds meer gemeenten lopen tegen de vraag aan onder welk domein Persoonlijke Verzorging valt. Hier is onduidelijkheid over. Welke criteria en afwegingen hanteert u om te bepalen of Persoonlijke Verzorging valt onder de Wmo of de Zvw?

Ondersteuning vanuit de juiste wet?
26 juni 2015

In opdracht van de gemeente Utrecht ontwierp Bureau HHM een handzaam afwegingskader waarmee snel is vast te stellen onder welke wet een zorgvraag valt. Dit afwegingskader biedt professionals concrete handvatten bij de toeleiding.