Wat ons beweegt

Ondersteuning vanuit de juiste wet?
26 juni 2015

In opdracht van de gemeente Utrecht ontwierp Bureau HHM een handzaam afwegingskader waarmee snel is vast te stellen onder welke wet een zorgvraag valt. Dit afwegingskader biedt professionals concrete handvatten bij de toeleiding.

Zelfanalyse en ontwikkelplannen Wlz
19 juni 2015

Zorgkantoren vragen aanbieders, om vóór 31 juli, concrete ontwikkelplannen in te dienen om de kwaliteit te verhogen. Deze analyseresultaten en ontwikkelplannen zijn onderdeel van de inkoopprocedure. Bureau HHM kan hierbij ondersteunen.

Overijssel Vandaag over slim vervoersmodel van HHM
22 mei 2015

“De ideale situatie zou zijn als gemeenten gaan samenwerken en verschillende doelgroepen gecombineerd worden, waar dat kan”, aldus Inge Tensen van bureau HHM tijdens de uitzending van Overijssel Vandaag op RTV Oost.

Nieuw verdeelmodel beschermd wonen roept ook vragen op
19 mei 2015

Het ministerie van VWS publiceerde een nieuw verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen. Voor een aantal centrumgemeenten analyseren wij de laatste GO-bestanden, op zoek naar verklaringen voor de geconstateerde verschillen.