Wat ons beweegt

Kennissessie sociaal domein
10 april 2019

Wij verzorgen voor een Gelderse gemeente een interactieve ‘kennissessie sociaal domein’ voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein, programmamanagers en andere functionarissen die zich bezighouden met strategie en beleid.

Onderzoek prognose aanvragen Wmo
26 maart 2019

Omdat de wachttijden oplopen en het aantal inwoners dat langer dan de wettelijke termijn moet wachten toeneemt wil een centrumgemeente zicht krijgen op de ontwikkeling van de aanvragen voor Wmo-ondersteuning.

Bekostigingsmodel beschermd wonen
27 februari 2019

Een centrumgemeente en de zorgaanbieders willen het aanbod van beschermd wonen beter laten aansluiten op de vraag van cliënten, zodat zij zo passend mogelijk wonen en ondersteund worden.