Zorg en ondersteuning met visie

Gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen

13 juni 2018

Welke tarieven hanteren centrumgemeenten voor het Beschermd Wonen en wat is de ontwikkeling hierin? Met deze vraag zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan voor het Ministerie van VWS. Aanleiding was het (toen nog) voornemen in het Regeerakkoord om de Wlz open te stellen voor mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig zorg nodig hebben. Er is behoefte aan inzage in de effecten.
 
Zie de rapportage gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen. Naast de tarieven, gaat het rapport ook in op de omvang van het pgb Beschermd Wonen.         


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht