Zorg en ondersteuning met visie

Hoeveel zorggeschikte woningen heeft uw gemeente in de toekomst nodig?

14 december 2018

Bureau HHM ontwikkelde een methode die specifiek in kaart brengt hoeveel zorgwoningen, huur of koop, in de toekomst nodig zijn om te kunnen voldoen aan de behoeften van kwetsbare inwoners. Door dit te vergelijken met het huidige aanbod van zorggeschikte woningen ontstaat een duidelijk beeld van de lokale woonopgave.

Deze methode maakt gebruik van gemeente-specifieke data over onder andere de woonzorgbehoefte en het woningaanbod op wijkniveau. Met behulp van onze analyse-tools vertalen we deze data naar informatie die u nodig heeft om antwoord te krijgen op vragen zoals:

  • Hoeveel appartementen voor mensen met dementie heeft onze gemeente in 2028 nodig?
  • Hoeveel rolstoeltoegankelijke woningen in welke prijsklasse hebben we in 2028 nodig?
  • Naar welke wijken kunnen mensen die voorheen in het Beschermd Wonen verbleven het beste uitstromen?
  • Hoeveel woningen, van welk type en in welke prijsklasse, heeft onze gemeente nodig om jongeren tot 23 jaar met een hulpvraag te huisvesten?
  • Welke voorzieningen moet onze gemeente in de nabijheid van een complex waar zorgbehoevende ouderen wonen realiseren, zodat zij daar passend kunnen wonen?

Bent u op zoek naar antwoorden op dit soort vragen?
Lennart Homan vertelt u graag hoe bureau HHM kan helpen.

Zorggeschikt Wonen in Midden-Groningen
vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht