Zorg en ondersteuning met visie

Onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn

19 maart 2019

Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van krimp van organisaties, de kwalitatieve mismatch, werkdruk, agressie, en de mogelijkheden die technologie en domotica bieden voor problemen met werkdruk, agressie en de inzet van personeel. Wij organiseren voor 10 branches in zorg en welzijn een veldarena. Daarin gaan we hiervoor met werkgevers en werknemers op zoek naar oorzaken, relevante factoren en oplossingsrichtingen.

Veldarena's onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn
vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht