Zorg en ondersteuning met visie

Zorgschouw Losser toegelicht tijdens digitale informatieavond

5 maart 2021

Met een livestream, een online bijeenkomst, gaf de gemeente Losser op donderdag 4 maart informatie en beantwoordt zij vragen over de resultaten van de Zorgschouw, een enquête over het zorgaanbod, die zij eind 2020 onder haar inwoners afnam. Bureau HHM voerde de Zorgschouw uit. Collega Lennart Homan levert daarom een actieve bijdrage aan deze online informatie avond: “ Ik presenteerde die avond de uitkomsten van de inwonersraadpleging die in het najaar van 2020 is gehouden. Aan de raadpleging hebben ruim 1.250 inwoners meegedaan. Aan hen hebben we onder ander gevraagd in hoeverre het huidige zorg en hulpaanbod aansluit bij hun behoeften. Maar ook wat welk zorg en hulpaanbod de komende jaren nodig is.”

 

 


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht