Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Evaluatieonderzoek

Evaluatieonderzoek


Zijn we op de goede weg, waar kunnen we bijsturen en hoe gaat het met de betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden? Evaluatieonderzoek helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Onze onderzoekers maken gebruik van verschillende onderzoeksmethoden om een zo objectief mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Desgewenst voeren wij deskresearch, documentstudie en interviews voor opdrachtgevers uit.

Steeds vaker kiezen we voor lerend evalueren; dat betekent dat we tijdens de looptijd van beleid of een project al evalueren. Zo komen ontwikkel- en verbeterpunten direct naar voren komen en levert het evaluatieonderzoek een leveren directe bijdrage aan kwaliteitsverbetering. Dit verhoogt bovendien de betrokkenheid van deelnemers: zij zien hun input – waar mogelijk – direct terugkomen.

 

  • Onafhankelijk onderzoek
    Onafhankelijk onderzoek
  • Kwaliteitsverbetering
    Kwaliteitsverbetering
  • Betrokken deelnemers
    Betrokken deelnemers

Ontmoet onze experts