Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek


Wij vinden het belangrijk dat ‘het’ klopt; dat besluiten worden genomen op basis van de feiten en niet op basis van aannames. Met als doel kwalitatief betere zorg en ondersteuning. Daar doen wij het voor. In onze adviestrajecten bieden we gemeenten en zorgorganisaties inzicht in de zorgvraag van hun burgers. Gemeenten kunnen vervolgens beleid maken en zorg inkopen, passend bij de vraag van hun burgers. Voor zorgorganisaties biedt dit inzicht in de doelgroep, haar ondersteuningsvraag en wat dit vraagt van de dienstverlening, het vastgoed en medewerkers. Kwantitatief onderzoek schept duidelijkheid en dat helpt bij het maken van keuzes.

Dit doen wij niet alleen voor gemeenten en zorgorganisatie wij voeren ook regelmatig kwantitatieve en kwalitatieve  onderzoeken uit voor landelijke partijen zoals het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen.

 

  • Inzicht
    Inzicht
  • Sturen op feiten
    Sturen op feiten
  • Duidelijkheid
    Duidelijkheid

Klantcases

Ontmoet onze experts