Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Marktanalyses

Marktanalyses


Het aantal mensen dat gebruikmaakt van zorg en ondersteuning is continu in beweging. Zowel in kwantitatieve zin (om hoeveel mensen gaat het), als in kwalitatieve zin (waar hebben mensen behoefte aan).Voor welke mensen bent u er nu en in de toekomst? Wat is de huidige en toekomstige zorgvraag in uw werkgebied en waar zitten leemtes in het huidige aanbod en de toekomstige vraag? Onze marktverkenningen en analyses brengen dit in kaart. Hiermee helpen wij gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke partners om strategische keuzes te maken op het gebied van personeel, vastgoed en voorzieningenniveau. We maken hierbij onder andere gebruik van demografisch onderzoek om de zorgvraagprognose vast te kunnen stellen.

  • Inzicht in huidige en toekomstige zorgvraag
    Inzicht in huidige en toekomstige zorgvraag
  • Inzicht in eigen marktpositie
    Inzicht in eigen marktpositie
  • Gefundeerde keuzes
    Gefundeerde keuzes

Ontmoet onze experts