Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Multi actor samenwerking

Multi actor samenwerking


Hoe zorg je voor gedeeld eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid voor het oppakken van vraagstukken? Hoe verrijk je de mogelijke oplossingen en breng je verschillende stakeholders samen? Hiervoor wordt Mulit actor samenwerking steeds meer toegepast. Een vorm van samenwerking waarbij er sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid bij de verschillende partijen. De focus ligt op de verschillende visie die gebruikt worden om een bredere en rijkere kijk op vraagstukken te krijgen. De verschillen dragen vaak nadrukkelijk bij aan de oplossingen. Onze adviseurs helpen hier bij en dragen zorg voor een meer georganiseerde samenwerking met gedeeld eigenaarschap.

  • Gedeeld eigenaarschap
    Gedeeld eigenaarschap
  • Brede kijk
    Brede kijk
  • Meer georganiseerde samenwerking
    Meer georganiseerde samenwerking

Klantcases

Ontmoet onze experts