Skip to main content

Expertise Bureau HHM

PACT

PACT


Wij geloven dat samenwerking op de juiste manier onder de juiste condities belangrijk is om een transformatie tot stand te brengen. Wij geloven in een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Vanwege het belang van de samenwerking, noemen we dit de PACT-aanpak. De kern is dat die opgave concreet is en in scherpe resultaten wordt beschreven, bijvoorbeeld voor bepaalde cliënten met meervoudige complexe problematiek of de inwoners van een bepaalde wijk. Dit creëert een focus bij alle betrokkenen en helderheid over de te bereiken resultaten. De opgave is dusdanig concreet dat deze richting geeft aan de beoogde nieuwe werkwijze en tegelijkertijd zodanig dat het maatschappelijk impact heeft. Deze aanpak vraagt om nieuwe invulling van contractering, bekostiging en monitoring van uitgaven in relatie tot de opgaven. Daarbij horen gecombineerde (ontschotte) en flexibel inzetbare budgetten in de vorm van lumpsum en intensieve gesprekken over voortgang en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om nieuw, integraal opdrachtgeverschap en betrokken partners.

Klantcases

Ontmoet onze experts