Zorg en ondersteuning met visie

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Bureau HHM biedt ondersteuning bij uiteenlopende vragen op het terrein van (transformatie van) Beschermd Wonen en Opvang. We hebben kennis van de doelgroep, overzien het totale veld met de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en geloven dat er voor elke situatie een oplossing is die bijdraagt aan betere zorg. Gemeenten kunnen nu in belangrijke mate sturen. Door de decentralisaties zijn zij immers verantwoordelijk geworden voor die terreinen waar de doelgroep kwetsbaar is, waardoor een integrale aanpak van zorg/ondersteuning, schulden en huisvesting mogelijk is. De invoering van de adviezen van de commissie Dannenberg verlegt die verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten naar alle gemeenten; een forse uitdaging voor de komende jaren.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • Samenwerking
  • Doelmatigheid
  • Bekostiging

Verdeelmodel Beschermd Wonen

In opdracht van het ministerie van VWS verbeterden we het historisch verdeelmodel Beschermd Wonen 2015/2016. Het nieuwe model kwam tot stand na een uitgebreid onderzoek onder alle centrumgemeenten. Het onderzoek biedt inzicht in de feitelijk zorgsituatie op 1 januari 2015, de start van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Schema Ketenaanpak Beschermd Wonen

Wij helpen diverse gemeenten en maatschappelijke partners bij de ontwikkeling van een integrale aanpak op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën en sociaal functioneren. Op basis van onze ervaring signaleerden wij tien knelpunten die de ketenaanpak Beschermd Wonen vaak belemmeren. Deze punten staan in een eenvoudig schema waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen.

Bekijk het schema Ketenaanpak Beschermd Wonen

Meer weten?

Nico Dam vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.