Zorg en ondersteuning met visie

Dementie

Dementieketens maken een lastige tijd door. De financiering én organisatie van casemanagement en ketens veranderen. De zorg voor mensen met dementie en hun naasten komt uit drie verschillende financieringsbronnen: de Zvw, Wmo en Wlz. Dat vraagt van zorgaanbieders een goede samenwerking met de zorgverzekeraars, gemeenten en het zorgkantoor. Wij kunnen helpen uw keten toekomstbestendig te maken en succesvolle samenwerkingsverbanden vorm te geven. Daarvoor verdiepen wij ons in uw keten (denk aan het jaarplan, de begroting en andere relevante documenten). We spreken met mensen uit alle lagen: van casemanagers en wijkverpleegkundigen tot bestuurders. Zo vormen we ons een beeld van wat er speelt in uw keten en waar de verbeterkansen liggen.

Meer weten?

Patrick Jansen vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.