Zorg en ondersteuning met visie

Doelgroepenvervoer

Om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de samenleving hebben mensen een mobiliteitsbehoefte. Mensen verplaatsen zich doorgaans op eigen kracht. Zelfstandig, samen met anderen of met steun van mensen uit hun omgeving. Een grote groep kwetsbare mensen is deels, of helemaal niet in staat om dit op eigen kracht te doen. Gemeenten hebben de opgave om dit vervoer zo optimaal mogelijk te organiseren. Het gaat om leerlingen vervoer, regiotaxi en vervoer naar dagbesteding en sociale werkvoorzieningen. Bureau HHM helpt (samenwerkende) gemeenten en zorgorganisaties om al deze vervoersvormen slimmer te organiseren en - met behoud van kwaliteit - kosten te besparen. Daarbij spelen vragen als:

  • Hoe kunnen we de mogelijkheden om zelfstandig te reizen vergroten?
  • Hoe richten we onze maatwerk- voorzieningen optimaal in voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen?
  • Hoe we kunnen we de diverse vervoersvormen optimaal organiseren?

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van doelgroepenvervoer?

Advies en ondersteuning bij:

  • visievorming en beleidsontwikkeling
  • inrichtingsvraagstukken
  • de inkoop van doelgroepenvervoer
  • het maken van een keuze voor planningssoftware

Inzet van Optitraf

Het plannen van het doelgroepenvervoer is door de vele verschillende typen reizigers een lastige opgave. OptiTraf maakt met wiskundige algoritmes een slimme planning waarin alle wensen en kwaliteitseisen meegenomen worden. Met OptiTraf zijn daarnaast simulaties mogelijk om vooraf inzicht te krijgen in de effecten van verschillende scenario’s. OptiTraf heeft verschillende toepassingsmogelijkheden. We kunnen het model inzetten als planningstool, scenariotool of referentietool, afhankelijk van uw vraag.

Voor wie?

Gemeenten, samenwerkende gemeenten (regio’s) en zorgorganisaties.

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM is expert op het gebied van doelgroepenvervoer. Naast de ontwikkeling van Optitraf ondersteunen we meerdere regio’s en gemeenten bij de beleidskeuzes en inrichting van het doelgroepenvervoer. Wij verbinden het mobiliteitsvraagstuk met het ondersteuningsvraagstuk.

Meer weten?

Patrick Jansen en Lennart Homan, t. 053 433 05 48, vertellen u graag meer.