Digitale transformatie

eHealth

Meer kwaliteit in de zorg: daar is de afgelopen jaren – met succes - hard aan gewerkt. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen voor de komende jaren enorm: een groeiende zorgvraag door de vergrijzing, toenemende complexiteit en de behoefte om langer thuis te wonen, een toenemend tekort aan zorgprofessionals en oplopende zorgkosten. Een deel van de oplossing zoeken we in eHealth: slimme technologische innovaties om de zorg beschikbaar en duurzaam betaalbaar te houden. Een digitale transformatie is in onze ogen onontkoombaar. Het vraagt van ons allemaal wel een andere manier van kijken naar zorg. En daarom moet er bij eHealth vooral tijd en aandacht zijn voor de sociale kant van de innovatie.

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van eHealth?

  • Begeleiden van visievorming
  • Opstellen implementatieplan
  • Opstellen van een pré businesscase en/of een businesscase-on-the-way
  • Adviseren over veranderstrategie
  • Trainen van gebruikers
  • Begeleiden en coachen gedurende het verandertraject
  • Monitoren van gebruik, resultaten en effecten
  • Uitvoeren evaluatieonderzoek
  • Adviseren over opschaling

 
Voor wie?
Zorg- en welzijnsorganisaties in de langdurige zorg (VVT, GGZ en GZ)
 
Waarom bureau HHM?
Wij begrijpen uw eHealth dilemma’s en zorgen dat het goed komt. Op een manier die bij u past. Vanuit onze kernwaarden expert, ideologisch, betrouwbaar en vernieuwend. Ons team eHealth is multidisciplinair en bekijkt uw vraagstuk vanuit verschillende perspectieven: zorginhoudelijk, technologisch, organisatorisch en veranderkundig. Door brede ervaring en intensieve samenwerking – zowel intern als met uw organisatie – hebben we alle kwaliteiten in huis voor een succesvolle eHealth implementatie.

    
   
Meer weten?
Judith Kippers en Frank Terpstra vertellen u graag meer, t 053 433 05 48.