Zorg en ondersteuning met visie

Jeugd

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Zij staan voor de uitdaging zoveel mogelijk aan te sluiten bij ondersteuningsbehoeften van gezinnen. Dit vraagt een integrale benadering, waarbij leefwerelden van gezin, school, vrije tijd en hulpverlening verbonden worden. Dit geldt ook voor het verbinden van de voormalige jeugd-ggz, jeugd-lvb en jeugd & opvoedhulp.

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van Jeugd?

Advies en ondersteuning bij:

  • visievorming en beleidsontwikkeling
  • bekostigingssystemen
  • het organiseren van de toegang
  • positioneringsvraagstukken
  • samenwerkingsverbanden
  • kennisontwikkeling
  • evaluatieonderzoek

Bepaling Verblijfpakket jeugd module (BVPJ module)

Een tool die jeugdconsulenten ondersteunt bij het vaststellen van een zorgzwaartepakket. Andere gemeenten en partijen die werken met zorgzwaartepakketen (ZZP) binnen het jeugddomein kunnen deze tool ook gebruiken.

Voor wie?

Gemeenten, koepelorganisaties en aanbieders jeugdhulpverlening.

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM ondersteunt diverse gemeenten bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid, dacht mee over (domeinoverstijgende, resultaatgerichte) bekostigingssystemen en hielp organisaties op het gebied van jeugdhulp bij de (door)ontwikkeling van de missie, visie en propositie. Daarnaast ontwikkelden we de Bepaling Verblijfpakket jeugd module (BVPJ module) en ondersteunen we een centrumgemeente om het onderwijs en de ondersteuning van jongeren beter met elkaar te verbinden.

Meer weten?

Albertus Laan vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.