Zorg en ondersteuning met visie

Keten- en netwerksamenwerking

Keten- en netwerksamenwerking of netwerkzorg gaat over organisaties die samenwerken rondom een specifieke cliëntpopulatie of ziektebeeld. Keten- en netwerksamenwerking kent verschillende vormen. Wij richten ons op diverse samenwerkingsvormen en vragen. Bijvoorbeeld optimalisatie van de samenwerking tussen burgers, gemeente, zorgaanbieders, corporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers, het beter in beeld brengen van de output en outcome en het verkennen van mogelijkheden tot samenwerken.

Wat kan bureau HHM voor u doen?

Onderzoek, advies en ondersteuning bij:

  • toekomstbestendige inrichting van uw keten
  • verbeteren van samenwerking binnen en buiten uw organisatie
  • versterken driehoek cliënt, mantelzorg en professional

Voor wie?

(Zorg-)Aanbieders, dementieketens, ketenpartners palliatieve zorg, gemeenten, VWS en Binnenlandse Zaken.

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM volgt de landelijke ontwikkelingen rondom dementie en palliatieve zorg op de voet. Wij voerden diverse landelijke onderzoeken uit naar de financiering en organisatie van casemanagement en palliatieve zorg. Daardoor hebben we een goed beeld van wat er landelijk speelt. Dit passen we direct toe in uw keten.

Meer weten?

Albertus Laan en Louise Pansier vertellen u graag meer, t. 053 433 05 48.