Zorg en ondersteuning met visie

Kwaliteit

Het kwaliteitsdenken staat volop in de aandacht door de brief van staatssecretaris Van Rijn over de vernieuwing van de verpleeghuiszorg. In de praktijk zien wij dat zorgorganisaties worstelen met:

  • De vele verantwoordingen; kunnen processen slanker?
  • Transparantie
  • Werken met zorgplan/ondersteuningsplan en familieparticipatie
  • Het vertalen van de behoeften van de cliënten naar een goede personeelssamenstelling
  • Hoe schenken we meer aandacht aan competenties van medewerkers?

Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling

Bureau HHM ontwikkelde samen met ZiNL, NPCF, ActiZ, BTN, Verenso, ZN, V&VN en IGZ en VWS de eerste versie van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling voor verpleeghuizen. De leidraad is een instrument voor een gericht gesprek over kwaliteit. De leidraad is geen blauwdruk voor een personeelsplanning maar biedt wel alle handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit en welke competenties nodig zijn om zo goed mogelijke zorg te leveren. Deze leidraad is door de V&VN landelijk doorontwikkeld.

Wij zijn parallel met drie zorgaanbieders verder gegaan met de ontwikkeling van een competentieleidraad die bruikbaar is op teamniveau én een plek heeft in de strategische personeelsplanning. De competentieleidraad vertaalt de behoefte van de cliënt in benodigde competenties en geeft een team gericht advies over benodigde competenties op grond van de visie van de organisatie en de cliëntsituaties.

Kwaliteit op orde

We begeleiden diverse organisaties in de zorg met kwaliteitsvragen en kwaliteitsambities. De vragen lopen uiteen van het in co-creatie ontwikkelen van een eigen innovatief kwaliteitskader tot het op orde brengen van de werkprocessen met “De basis op orde” als voorwaarde voor doorontwikkeling. We werken hierin samen met zorgprofessionals, cliënten en hun mantelzorgers, beleidsmakers en bestuurders.

Meer weten?

Judith Kippers vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.