Zorg en ondersteuning met visie

Palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft de kwaliteit van de palliatieve zorg hoog op de agenda staan. Vanuit bureau HHM leveren we een bijdrage aan de verbetering van deze kwaliteit. We ondersteunen de stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) om verbeteringen te realiseren op de doelstellingen die ze heeft geformuleerd. Op basis van gesprekken met de diverse partijen in het veld zien we wat goed gaat en wat aandacht behoeft.

Deze ervaringen vertalen we naar concrete acties die de landelijke stuurgroep kan uitzetten om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Op het gebied van samenwerking in het veld zetten we een wetenschappelijk onderbouwd analysemodel in waarmee ketenpartners hun samenwerking kunnen evalueren en verbeteren.

Meer weten?

Louise Pansier vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.