Zorg en ondersteuning met visie

Populatiebekostiging

Met de invoering van de zorgwetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is het voor het eerst dat één partij verantwoordelijk is voor het complete sociale domein. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Dit biedt kansen om de zorg dichtbij inwoners en ontschot te organiseren. Populatiebekosting wordt door veel gemeenten gezien als een mogelijke manier om de bedoeling: goede ondersteuning voor inwoners, centraal te stellen.

De gedachte hierachter is dat de juiste financiële prikkels een gewenst gedrag van aanbieders en ondersteuners stimuleren. Bureau HHM ondersteunt gemeenten bij de hervorming van inkoop- en bekostigingssystemen.

Wij hebben innovatieve en werkbare oplossingen en hielpen een aantal vooruitstrevende gemeenten - zoals Rotterdam, Den Haag en Ommen-Hardenberg- bij de invoering hiervan.

Meer lezen?

In opdracht van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) voerde bureau HHM, samen met KPMG, in de zomer van 2016 een verkenning uit naar de mogelijkheden van populatiebekostiging. De rapportage ‘De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein: verder komen met ‘de bedoeling centraal’ en het Plan van aanpak zijn hier te downloaden.

Meer weten?

Nico Dam vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.