Zorg en ondersteuning met visie

Positioneringsvraagstukken

Een heldere visie en een duidelijk beeld van de inwoners en het verzorgingsgebied is voor elke organisatie essentieel. Bureau HHM ondersteunt zorgorganisaties bij het proces om tot een goede positionering te komen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Waarin onderscheidt onze organisatie zich van anderen en hoe benutten we dit beter?
  • Wat is kenmerkend voor de eigen dienstverlening? Waarin zijn wij sterk en wat doen we wel en wat niet?
  • Past onze dienstverlening bij dat wat inwoners uit onze omgeving nodig hebben?
  • Hoe vertalen we klantvragen naar onze dienstverlening?

Wij helpen vervolgens ook bij de vertaalslag naar gedrag op alle niveaus in de organisatie. Stel ‘Aansluiten bij de cliënt’ en ‘Betrouwbaar’ is in uw organisatie een belangrijke ambitie of waarde, waar merkt de cliënt dit dan aan? Wat doet u dan? En wat doet u niet? We coachen en trainen teams.

Onze rugzak met creatieve werkvormen en hulpmiddelen is goed gevuld. Bij de organisaties die wij begeleiden zien wij dat er meer focus is onderlinge verhoudingen verbeteren, meer ruimte voor vakmanschap ontstaat en zorgprofessionals meer autonomie en eigenaarschap ervaren.

Meer weten?

Mike Koers en Chantal IJland vertellen u graag meer, t. 053 – 433 05 48.