Zoekresultaten (416)

Evaluatie maatregelen complexe zorg
lopend project
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn verschillende maatregelen in gang gezet om de complexe gehandicaptenzorg te verbeteren. Twee...

  Evaluatie aanpak eenzaamheid
lopend project
Het ministerie van VWS wil gedurende de looptijd van het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ volgen wat het effect is van de aanpak. Het programma...

Evaluatie pilots wonen
lopend project
In opdracht van een gemeente evalueren we twee pilots op het gebied van wonen. Met deze twee pilots wordt het maatschappelijk effect beoogd dat...

Capaciteitsanalyse Vrouwenopvang
lopend project
Een organisatie voor vrouwenopvang heeft - samen met haar partners en de gemeenten waarin zij actief zijn - geconstateerd dat er behoefte is aan...

Regiobeeld Gelderland: mensen met NAH
lopend project
Een gedeeld beeld van de opgave is een belangrijk vertrekpunt om nieuw zorgaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod uit te bouwen en daarmee nog...