Thema's bij HHM

Thema's

Bureau HHM is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met passie en visie. Wij denken dat de zorg en ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben, beter kan worden georganiseerd. Daarom helpen wij organisaties in de zorg en het sociale domein met de vraagstukken waar zij mee worden geconfronteerd.

Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en door samen de oplossing te implementeren. Onze drie expertisegebieden zijn:

  • Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
  • Innovatie, ontwikkeling
  • Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

Wij zijn onder andere actief op werkterreinen:

eHealth Populatiebekostiging
Beschermd Wonen en MO Populatiebekostiging
Doelgroepenvervoer Stelsel Wlz, Wmo, ZVW, Jeugdwet en Participatiewet
Jeugd Transformatie & gemeenten
Keten- en netwerksamenwerking Wijkverpleging
Kwaliteit in de zorg Zorgorganisaties
Langer Thuis Wonen Organisatieontwikkeling
Ontwikkelen van krachtige teams in de zorg Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)