Zorg en ondersteuning met visie

Transformatie & gemeenten

Van recht op zorg naar ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid. De uitdaging in het sociaal domein is het herdefiniëren van alle gewoonten van de verzorgingsstaat zoals we die kennen. Dit vraagt een omslag in denken en doen, in beleid en in de praktijk van alledag, bij gemeenten en bij aanbieders van zorg en welzijn. Hoe besteden we onze middelen zo efficiënt mogelijk zonder aan kwaliteit in te boeten? Een uitdaging waarbij bureau HHM nauw betrokken is zowel op landelijk als regionaal en lokaal niveau.

Wat kan bureau HHM betekenen op het gebied van transformatie?

Onderzoek, advies en ondersteuning op de volgende thema’s:

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM kent de vraagstukken die hierbij spelen door en door. We weten wat de behoeften van kwetsbare mensen zijn, omdat we jarenlange onderzoeks- en advieservaring hebben in de oude AWBZ. Maar we kennen ook de invloed van sturing, contractering en bekostiging. Vanuit de inhoud transformeren; daar zit de kracht van bureau HHM.

Voor wie?

Gemeenten, koepelorganisaties en aanbieders zorg en welzijn, Veilig Thuis, Zorg en Veiligheidshuizen.

Meer weten?

Nico Dam en Albertus Laan vertellen u graag meer, t. 053 433 05 48