Zorg en ondersteuning met visie

Wijkverpleging

Er wordt hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de wijkverpleging. De rol van de wijkverpleegkundige is veranderd. Sinds 1 januari 2015 beoordeelt de wijkverpleegkundige, samen met de cliënt, welke verpleging en verzorging er ingezet moet worden in de thuissituatie. Met als doel dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen. Bureau HHM biedt ondersteuning bij zowel inhoudelijke, organisatorische als beleidsmatige vraagstukken rondom de wijkverpleging. Waarbij we continu zicht houden op de raakvlakken van de Zvw met de Wlz en Wmo.

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van wijkverpleging?

Oplossingen bieden bij vraagstukken op het gebied van:

  • Inhoudelijke profilering
  • Personeelsplanning
  • Organisatie

Inhoudelijke profilering wijkverpleging

Er bestaat weinig inzicht in de inhoud van de wijkverpleging in relatie tot kenmerken van de cliënt. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van inhoudelijke zorgprofielen voor de wijkverpleging, hebben kennis van indicatiestelling en classificatiesystemen en ondersteunen zorgaanbieders bij de implementatie daarvan.

Personeelsplanning wijkverpleging

Met de beperkt beschikbare financiële en personele middelen binnen de wijkverpleging is het een uitdaging om de benodigde deskundigheid doelmatig in te zetten. We beschikken over specifieke expertise en onderzoeksinstrumenten om capaciteitsplanning en logistieke processen binnen de wijkverpleging te optimaliseren. Daarmee ondersteunen we u bij het maken van strategische en tactische keuzes over de inrichting van de wijkverpleging; passend bij de ontwikkelingen op het gebied van zelfsturende teams.

Organisatie wijkverpleging

Om zicht te hebben op de consequenties van de veranderingen voor de organisatie van de wijkverpleging hebben we de Scan Wijkverpleging ontwikkeld. Een adviseur van bureau HHM brengt een bezoek aan uw locatie en voert diverse gesprekken met cliënten, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, mensen van de bedrijfsvoering en het management. In relatie tot de specifieke ontwikkelingen in het werkgebied van uw organisatie vormt de adviseur zich een beeld van uw situatie, signaleert verbeterkansen en beoordeelt de consequenties die de veranderingen voor uw organisatie hebben.

Voor wie?

Zorgaanbieders, zorgketens, beroeps- of belangenverenigingen en (landelijke) overheid.

Waarom bureau HHM?

Wij kennen de wijkverpleging en beschikken over uitgebreide ervaring op het gebied van indicatiestelling, zelfsturing en zorgprofielen. Zowel inhoudelijk, beleidsmatig als financieel. Aangevuld met uitgebreide kennis op het gebied van de Wlz en Wmo hebben we ook goed zicht op de raakvlakken met andere stelsels.

Meer weten?

Patrick Jansen vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.