Zorg en ondersteuning met visie

Denk mee: Hoe kunnen we het beroep op en de kosten in het Sociaal Domein voorspellen?

20 april 2020

Gemeenten geven jaarlijks vele miljarden uit in het Sociaal Domein. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook mensen met beperkingen zo zelfstandig mogelijk kan wonen en leven. De omvang van deze uitgaven in combinatie met een toenemend beroep op het Sociaal Domein vragen om een zorgvuldige en inzichtelijke budgettering.

Vanuit bureau HHM hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de vraagontwikkeling in het Sociaal Domein en de implicaties daarvan voor de uitgaven. In veel van deze onderzoeken hebben we gebruikgemaakt van de WoonZorgwijzer als onderdeel van onze prognosemodellen. De WoonZorgwijzer voorspelt niet alleen de aanwezigheid van mensen met verschillende aandoeningen (zoals dementie of somatische aandoeningen), maar ook het voorkomen van specifieke beperkingen (zoals beperkingen in het zelfstandig doen van het huishouden). Daardoor biedt het ook goede mogelijkheden om bijvoorbeeld (vormen van) Wmo gebruik te voorspellen.

Het is dan ook een vrij logische stap om - met de WoonZorgwijzer als basis - een model te ontwikkelen waarmee het beroep op het Sociaal Domein en de daarmee samenhangende kosten zijn te voorspellen.

Bureau HHM wil deze nieuwe module samen met Platform 31 en Stichting InFact gaan ontwikkelen. Met als eerste stap een (online) bijeenkomst waarin we samen met deze partners en een aantal geïnteresseerde gemeenten (vrijblijvend) onze plannen bespreken en bekijken of deze aansluiten op de behoeften in de lokale praktijk. Deze bijeenkomst willen we voor de zomer van 2020 inplannen.

Interesse? Meedenken?
Uw bijdrage is welkom! Stuur een bericht aan Lennart Homan. Hij neemt dan contact met u op.


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht