3D vervoerstromenanalyse samenwerkende gemeenten

In samenwerking met Forseti hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende vervoerstromen in een aantal gemeenten in Gelderland.


Een aantal samenwerkende gemeenten wil hun burgers centraal stellen door één integrale visie te formuleren op vervoer naar school, dagbesteding, kortdurend verblijf, een (participatie)baan, vrijwilligerswerk en activiteiten en ontmoeten in de vrije tijd.

Om vanuit de vastgestelde uitgangspunten een integrale visie te kunnen realiseren willen de gemeenten inzicht krijgen in de wijze waarop de verschillende – met name gemeentelijke collectieve deur-tot-deur - vervoerstromen georganiseerd kunnen worden om een optimale prijs-kwaliteit te realiseren.

In opdracht van de gemeenten en de Provincie Gelderland hebben wij in samenwerking met Forseti onderzoek gedaan naar de karakteristieken van vraag en aanbod van de verschillende vervoerstromen, ontwikkelingen die daarin plaatsvinden en mogelijkheden voor duurzame efficiencyverbetering.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten in Gelderland

Einddatum:
september, 2013

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Susan Veldhuis

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Overige sectoren
Wmo-brede zorg (welzijn)