Analyse Regiotaxi provincie


De Limburgse gemeenten werkt gezamenlijk op provinciaal niveau aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer dat aansluit op de ontwikkelingen van de decentralisaties in de zorg en op de nieuwe OV-concessie door de Provincie Limburg per 11 december 2016. Vanaf medio 2013 hebben de Limburgse gemeenten regionaal uitgangspunten voor het doelgroepenvervoer ontwikkeld en vastgesteld. Deze regionale uitgangspunten moeten worden vertaald naar strategie, (rand)voorwaarden en tenslotte (regionale) scenario’s. Op basis daarvan gaan gemeenten een keuze maken voor de organisatie en implementatie van het doelgroepenvervoer.

Om de te maken keuzes te onderbouwen is inzicht nodig in de inrichting van het huidige doelgroepenvervoer, zowel kwantitatief als kwalitatief en bestaat behoefte aan een doorkijk naar de effecten van de (regionale) scenario’s op het gebied van doelmatigheid en kwaliteit van het doelgroepenvervoer.

De Limburgse gemeenten starten eind 2016 met het Wmo-regiotaxi vervoer van alle gemeenten. Zowel de intake als de planning van dit vervoer gaat plaatsvinden in een publieke regiecentrale. De intentie is om andere vormen later in te laten stromen (leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en vervoer dat valt onder de Jeugdwet). Dit betekent dat naast de organisatie van deze vervoersvormen het vervoer (volume) ook moet worden ingekocht.

Op verzoek van Omnibuzz, de organisatie, die namens de Limburgse gemeenten toezicht houdt op het vervoer, hebben wij een analyse verricht naar de - met name cijfermatige - inrichting van het Wmo-regiotaxi vervoer en om de effecten van toekomstige scenario’s in kaart te brengen.

Vervolgens is Omnibuzz hiermee aan de slag gegaan om de organisatie, implementatie en inkoop van het Wmo-regiotaxi vervoer verder vorm te geven.

Opdrachtgever:
Omnibuzz

Einddatum:
februari, 2016

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen Laura Hofman

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Overige sectoren
Wmo-brede zorg (welzijn)