Capaciteitsanalyse doelgroepenvervoer samenwerkende gemeenten


Een aantal gemeenten in Noord-Holland werken samen om een vervoercentrale te contracteren.

Voor de inkoop van vervoer hadden de gemeenten een cijfermatige onderbouwing van het vervoer nodig. Daarbij ging het onder meer om aantallen, soort vervoer, tijden waarop vervoerd wordt, kosten, etc. Concreet betekende dit een capaciteitsplanning voor het Wmo-vervoer en het Leerlingenvervoer voor de regio met als resultaat:

  • Een voorstel voor de locaties van de basepoints.
  • Een inschatting van het maximaal aantal benodigde voertuigen in totaal en per basepoint: met onderscheid naar rolstoelvoertuig, taxibus en taxipersonenauto, rekening houdend met verschillende uurtarieven van deze voertuigen en het uitwerken van twee scenario’s: uitgaande van zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk vervoer.
  • Het opstellen van een definitief voertuigrooster per basepoint (per voertuigtype) voor een gemiddelde representatieve week, per dag en per uurblok. Hierbij moet rekening worden gehouden met een balans tussen het maximaal benodigde voertuigen op een piek per dag en de gemiddeld benodigde capaciteit en voldoende capaciteit van rolstoelvoertuigen.

De resultaten van de analyse hebben we teruggekoppeld in een presentatie en in inzetroosters per basispunt.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten in Noord-Holland

Einddatum:
april, 2016

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Overige sectoren
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)