Doorontwikkeling bekostigingsmodel beschermd wonen regio Noord-Veluwe


Regio Noord-Veluwe en de zorgaanbieders willen het aanbod van beschermd wonen beter laten aansluiten op de vraag van cliënten, zodat zij zo passend mogelijk wonen en ondersteund worden.

Daarom ontwikkelden we een modulair pakket voor beschermd wonen met de onderdelen ‘wonen’, ‘persoonlijke/individuele begeleiding’ en ‘daginvulling en dagstructuur’.

Hier maakten we samen met de lokale partijen een bekostigingsmodel van. In een aantal werksessies werkten we de modules inhoudelijk verder uit en bepaalden we de kostprijzen die bij de verschillende modules horen.

Opdrachtgever:
Gemeente Harderwijk

Einddatum:
oktober, 2019

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Evelien Rijken

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)

Bijlagen:
Reële tarieven beschermd wonen - Advies bij het Veluws huis