Doorstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeente


De gemeente Nijmegen wilde meer inzicht in feiten, cijfers en mogelijkheden voor doorstroom in de keten Maatschappelijke Opvang (MO) – Beschermd Wonen (BW). In opdracht van de gemeente Nijmegen deden wij onderzoek om inzicht te verkrijgen die de gemeente (en in het verlengde daarvan de regio Rivierenland) helpt bij: De voorbereiding op nieuw beleid en het nemen van geschikte maatregelen voor de ontwikkelingen rondom transformatie BW/MO, rondom landelijke toegankelijkheid MO, met een inhoudelijk focus op de voornaamste doelgroepen.

Opdrachtgever:
Centrumgemeente

Einddatum:
mei, 2019

Projectleider:
Mike Koers

Adviseur(s):
Eline Lubbes Nico Dam Sylvia Schutte

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Opvang
Transformatie