Effectanalyse vervoersscenario's samenwerkende gemeenten


Wij hebben samenwerkende gemeenten ondersteund bij het herijken van de visie op vervoer. In de ontwikkelde visie zijn hebben we zowel Wmo-vervoer (regiotaxi en vervoer van en naar dagbesteding), leerlingenvervoer, vervoer op grond van de jeugdwet, Wsw-vervoer als OV meegenomen.

Aan de hand van de ontwikkelde visie op vervoer ondersteunden we de gemeenten bij het in kaart brengen van de effecten van de vastgestelde scenario’s. Op deze manier kwam er meer inzicht in de mogelijke doelmatigheidswinst die ontstaat op basis van de achterliggende beleidskeuzes waarop de verschillende scenario’s zijn gebaseerd.

Dit inzicht kunnen de gemeenten gebruiken voor het opstellen van het programma van eisen; een belangrijk onderdeel bij de bestuurlijke besluitvorming over het vervolgtraject.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
november, 2015

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Wmo-brede zorg (welzijn)