Inventarisatie Knelpunten vervoer rolstoelgebonden cliënten en kinderen


Op verzoek van de NZa hebben wij de knelpunten in het vervoer voor rolstoelgebonden, gehandicapte cliënten en kinderen geïnventariseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat diverse aanbieders verwachten niet uit te zullen komen met de nieuwe vervoerstarieven. Hierdoor kunnen op termijn ongewenste effecten ontstaan: cliënten ontvangen minder dagbesteding, de dagbesteding is minder passend, cliënten kiezen ervoor om (een groot deel van) de vervoerskosten zelf te betalen, specialistische dagbestedingslocaties gaan mogelijk op korte of lange termijn sluiten en een deel van deze cliënten blijft mogelijk thuis met als gevolg een groter beroep op mantelzorg en thuiszorg.

Voor een deel van deze cliënten kan dit tot een intramurale opname leiden. Het ministerie van VWS neemt het advies van de NZa over: vanaf 2014 komt structureel 25 miljoen euro beschikbaar voor het vervoer voor dagbestedingscliënten.

Opdrachtgever:
NZa

Einddatum:
januari, 2013

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Susan Veldhuis

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening

Bijlagen:
SV131380_Inventarisatie_knelpunten_vervoer.pdf