Jeugd GGZ in de Wlz


Medio juli 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ aangenomen. Tegelijk is een amendement aangenomen waarin wordt gesteld dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang tot de Wlz moeten kunnen krijgen.

In opdracht van het ministerie van VWS onderzochten wij de doelgroep, de uitvoeringsconsequenties voor alle betrokkenen en de financiële consequenties.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS

Einddatum:
april, 2020

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Albertus Laan Anouk van der Veen Eline Lubbes Ellen Geuzebroek

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening

Bijlagen:
Eindrapport Jeugd-GGZ in de Wlz