Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg


In opdracht van de VGN ontwikkelen we een leidraad voor persoonsgerichte zorg voor mensen met complexe zorgintensiteiten.

Bij de mensen met complexe zorgintensiteiten is extra aandacht nodig voor de toerusting van medewerkers en het samenspel van dagelijkse zorg en ondersteuning met (extra) behandeling. Er is behoefte aan een leidraad waarin per zorgintensiteit is uitgewerkt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren.

De leidraad is gepositioneerd als schakel tussen het lokale niveau (waar iedere zorgaanbieder met het oog op kwaliteit van zorg eigen keuzes maakt wat betreft de inzet van werkwijzen en zorgprogramma’s) en het landelijke collectieve niveau (waar alle VGN-leden zich gecommitteerd hebben aan de visie en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg).

De leidende vraag voor het opstellen van de leidraad: Wat is nodig in het leven van mensen met een beperking en een complexe zorgvraag zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen? Op basis van bestaande (wetenschappelijke) publicaties over richtlijnen, zorgprogramma’s, competentieprofielen, zorgprofielen en factsheets ontwikkelen we - in nauwe afstemming met diverse experts uit de praktijk - de leidraad.

Opdrachtgever:
VGN

Einddatum (verwacht):
mei, 2021

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Louise Pansier-Mast

Tag(s):
Gehandicaptenzorg (GZ)
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Specials