Ondersteuning inkoop plansoftware regiecentrale doelgroepenvervoer samenwerkende gemeenten


Negen samenwerkende gemeenten willen een publieke vervoerscentrale inrichten. Hiervoor is gekozen omdat de Provincie het regiotaxivervoer decentraliseert naar de regio’s en de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast hebben de gemeenten er, als gevolg van gewijzigde wetgeving, vervoerstaken bij gekregen (voormalig AWBZ, Jeugd). De regio is van mening dat de vergoedingen voor dit vervoer ontoereikend zijn en zoekt naar mogelijkheden om de efficiëntie van het vervoer toe te laten nemen. De vervoerscentrale is daarin één van de instrumenten.

De vervoerscentrale heeft ondersteunende software nodig om haar taken goed uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de software om de ritten te plannen.

We hebben de regio ondersteund bij:

  • Het opstellen van een programma van eisen voor de planningssoftware voor de publieke vervoercentrale.
  • Het onderzoek naar welke drie planpakketten het meest interessant zijn om met elkaar te vergelijken.
  • De sterke - en verbeterpunten van de drie planpakketten. Dit doen we op basis van een vergelijking van de automatische planfunctie door de invoer van concrete rittenbakken en vergelijking met het simulatiemodel (vraagafhankelijk en routegebonden vervoer).

In een schriftelijk onderbouwd advies hebben we beschreven welke planningssoftware het beste aansluit bij de eisen en wensen die de regio stelt aan de inrichting van het doelgroepenvervoer en de bijbehorende vervoerscentrale.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
december, 2015

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Wmo-brede zorg (welzijn)