Onderzoek bovengemeentelijk vervoer


De komende jaren vinden diverse ontwikkelingen plaats in en rond het taxivervoer van verschillende doelgroepen die nu niet met het openbaar vervoer (kunnen) reizen. Voornaamste aanleiding voor gemeenten om te kijken hoe zij op deze ontwikkelingen moeten en kunnen anticiperen zijn de ontwikkelingen rond de AWBZ. Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord gekozen voor een nieuwe kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten. Zij wil de ondersteuning, begeleiding en verzorging per 2015 overhevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het is voor gemeenten in een Zuid-Hollandse regio van belang om tijdig inzicht te hebben in de aard en omvang van dit vervoer. De gemeenten zijn benieuwd naar de plannen van zorgaanbieders van vervoer om deze bezuinigingen op te vangen. Forseti brengt het bovengemeentelijk vervoer in de regio in beeld. Voor de onderdelen Jeugdzorg en AWBZ-vervoer hebben wij meegewerkt aan dit onderzoek. Daarnaast hebben wij meegedacht HHM over de vertaalslag naar het beleidskader voor de regio.

Opdrachtgever:
Forseti

Einddatum:
december, 2013

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Patrick Jansen

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening