Onderzoek naar de behoefte aan wonen zorg en welzijn in gemeente


Een gemeente in Overijssel wil kwantitatief en kwalitatief inzicht in de behoeften, omvang en prognose van verschillende zorgdoelgroepen in relatie tot wonen, zorg en welzijn. De gemeente vroeg ons om eerder uitgevoerde onderzoeken te actualiseren en uit te breiden met een nadrukkelijke kwalitatieve component.

Wij onderzochten per zorgdoelgroep welke randvoorwaarden worden gesteld aan zorg- en dienstverlening en wat dit betekent voor de woning, de omgeving waarin deze woning staat en het voorzieningenniveau in de omgeving.

Hierbij hielden we vooral rekening met een aantal specifieke zorgdoelgroepen:

  • Dementerende ouderen: kwantitatieve duiding en vooral kwalitatief inzicht in de behoefte van deze groep op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
  • Jeugdzorg: in-, door- en uitstroom van deze groep rond het 18e levensjaar.
  • Ouderen- en gehandicaptenzorg buiten de gemeente Kampen: de latente vraag naar verzilvering van voornamelijk intramurale indicaties.

Onze eindrapportage bevat onder meer een:

  • kwalitatieve omschrijving van de behoeften van de zorgdoelgroepen op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
  • cijfermatige analyse van de huidige omvang van de zorgdoelgroepen;
  • prognose van de ontwikkeling van deze zorgdoelgroepen voor de komende jaren;
  • overzicht van het beschikbare aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg gerelateerd aan de behoeften van de zorgdoelgroepen;
  • overzicht hoe vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg matchen, nu en in de toekomst;
  • vertaalslag van de uitkomsten naar input voor het bredere woningmarktonderzoek.

Opdrachtgever:
Gemeente in Overijssel

Einddatum:
november, 2017

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Paul Visscher

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Wmo-brede zorg (welzijn)