Onderzoek naar de meerwaarde van hulpverlening op het gebied van seksuologie


We onderzoeken op verzoek van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) welke meerwaarde de hulpverlening door NVVS-professionals heeft. Zij zien in de praktijk namelijk een taboesfeer, onbekendheid met het vakgebied en onvoldoende besef voor het belang van seksualiteit voor de kwaliteit van leven.

We gaan aan de hand van casuïstiek over disfunctie en misbruik in gesprek met professionals (met aanvullend interviews en desk research). Aan de hand daarvan beschrijven we de meerwaarde en kwantificeren we de maatschappelijke kosten/baten per casus.

Opdrachtgever:
NVVS

Einddatum:
juni, 2020

Projectleider:
Evelien Rijken

Adviseur(s):
Nelleke Dijk

Tag(s):
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel
Zvw-brede zorg