Onderzoek naar de ontwikkeling van het zorglandschap van een Zeeuwse gemeente


Een gemeente in Zeeland ziet zich geconfronteerd met de opgave om nu - maar ook zeker de komende jaren - passende opvang en huisvesting te blijven bieden voor diverse groepen inwoners die vanwege een zorg- of ondersteuningsvraag kwetsbaar zijn.

Om hier adequaat op in te kunnen spelen is de gemeente bezig met het opstellen van een beleidsvisie. In het verlengde van deze beleidsvisie ontwikkelt de gemeente een afwegingskader om op basis daarvan nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van zorgaanbod te beoordelen.

Om de beleidsvisie nader te kunnen vullen voeren wij voor de gemeente een omgevingsanalyse uit, waarin de volgende vragen centraal staan:

  1. Hoe ziet de vraag van verschillende zorgdoelgroepen op het gebied van opvang en huisvesting eruit en hoe ontwikkelt de vraag zich de komende jaren?
  2. Hoe ziet het huidig aanbod van opvang en huisvesting voor de verschillende zorgdoelgroepen eruit?
  3. Hoe ziet de opgave eruit als de ontwikkeling van de vraag wordt vergeleken met het huidige aanbod en wat betekent dat voor vastgoed/huisvestingsopgave voor de verschillende zorgdoelgroepen. Waar worden leemtes ervaren?

Opdrachtgever:
Gemeente in Zeeland

Einddatum:
oktober, 2020

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Anouk van der Veen Nelleke Dijk Stacey Hulst

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)