Onderzoek vraagraming woonzorgvormen G4-gemeente


Met het oog op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in de komende jaren, werken de gemeenten aan een strategisch kader voor de diverse beleidsbesluiten.

Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een visie en een onderzoek naar de toekomstige behoeften aan woonzorgvormen. Wij doen dat onderzoek voor een G4-gemeente, in nauwe afstemming met het traject rond de visie.

Opdrachtgever:
G4-gemeente

Einddatum:
juli, 2020

Projectleider:
Nico Dam

Adviseur(s):
Anouk van der Veen Lennart Homan

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)