Ontwikkeling visie op vervoer samenwerkende gemeenten


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor openbaar vervoer en het vervoer van specifieke doelgroepen. Sinds 2015 zijn er meer doelgroepen bijgekomen, zoals vervoer van en naar dagbestedingslocaties en vervoer van jeugdigen. Daarnaast zijn de uitgangspunten van bijvoorbeeld de Wmo aangepast.

Op grond hiervan hebben samenwerkende gemeenten besloten om de visie op vervoer te herijken. In de nieuw te ontwikkelen visie moesten zowel Wmo-vervoer (regiotaxi en vervoer van en naar dagbesteding), leerlingenvervoer, vervoer op grond van de jeugdwet, Wsw-vervoer als OV worden meegenomen.

De visie is onder leiding van bureau HHM ontwikkeld. Daarnaast hebben wij veel inhoudelijke bijdragen geleverd.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
juli, 2015

Projectleider:
Harry Doornink

Adviseur(s):
Lennart Homan

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Wmo-brede zorg (welzijn)