Pilot doelgroepenvervoer

Naar een kostenefficiënte en toekomstbestendige uitvoering van doelgroepenvervoer


Ontwikkelingen in het sociale domein vragen om nieuwe manieren van organiseren en regisseren van het doelgroepenvervoer. Twee zorgaanbieders actief in de gehandicaptenzorg hebben elkaar opgezocht om de mogelijkheden te verkennen om gezamenlijk het vervoer van (in eerste instantie) eigen cliënten te gaan organiseren.

In de zomer van 2014 hebben we in een pilot een aantal vervoersscenario’s getest via het simulatiemodel van HHM-TimesLab. Hierbij is met name gekeken naar de doelmatigheidswinst door de vervoersstromen op een andere manier en in gezamenlijkheid te organiseren.

Op basis van deze uitkomsten en vraagstukken voor de nabije en verdere toekomst hebben we een position paper opgesteld die richting geeft aan vervolgacties voor de korte- en middellange termijn.

Opdrachtgever:
Twee zorgaanbieders actief in de gehandicaptenzorg

Einddatum:
december, 2014

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Gehandicaptenzorg (GZ)
Innovatie, ontwikkeling
Wmo-brede zorg (welzijn)