Presentatie doelgroepenvervoer gemeenteraad G32-gemeente


Voor de gemeenteraad van een G32-gemeente hebben wij een presentatie verzorgd over ‘doelgroepenvervoer’.

In deze presentatie gaan we in op de regionale visie op mobiliteit van kwetsbare inwoners, de eerste uitkomsten van de kwantitatieve analyse van bijbehorende vervoersstromen in de regio en de lokale opgave die er ligt om de uitgangspunten van de visie verder in te kleuren.

Opdrachtgever:
G32-gemeente

Einddatum:
november, 2015

Projectleider:
Lennart Homan

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Wmo-brede zorg (welzijn)