Programmamanager zorglandschap Flevoland


Voor de regio Flevoland vervult Evelien de functie van Programmamanager voor de realisatie van het Zorglandschap Wmo. De opdracht richt zich enerzijds op het goed en veilig realiseren van de verdere decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio met daarbij aandacht voor:

  • inclusieve, beter passende en meer cliĆ«ntgerichte ondersteuning,
  • een goede balans tussen lokale uitvoering en regionale samenwerking bij de uitvoering van die taken,
  • verantwoorde afbouw/ ombouw van intramurale capaciteit gepaard gaand met kwantitatief en kwalitatief goede opbouw van ambulante voorzieningen en ondersteuning.

En anderzijds levert de programmamamanager een bijdrage aan de randvoorwaarden voor de realisatie van deze veranderopgave op de onderdelen zoals wonen, werk, schuldhulpverlening, etc. De programmamanager begeleidt in het ontwikkelen van een uitvoeringsagenda en wijst de weg in het complexe speelveld. De programmamanager wordt tijdens de opdracht ondersteund door een programmasecretaris.

Opdrachtgever:
Gemeente Almere

Einddatum:
juni, 2020

Projectleider:
Evelien Rijken

Adviseur(s):
Stacey Hulst

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Opvang
Transformatie